• banner1

รับสมัครงาน/ประกาศจากงานบริหารงานบุคคล/กฏหมายงานบริหารงานบุคคล/สายตรงผู้บริหาร ร้องทุกข์และร้องเรียน

ประกาศล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เครื่องมือการบริหารเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์กร

OKRs

 

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ พนม.วิชาการ พนม.สนับสนุน

 

 เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

  • Cox Communications
  • CNN
  • Apartment Finder
  • John Deere
  • Banana Boat
  • Fuji Film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  แผนการจัดการความรู้ KM แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร   สารสนเทศประจำปี2561